Heavy Equipment Responsible - Muizen

Je taken en verantwoordelijkheden

De Heavy Equipment Responsible is eindverantwoordelijke voor een efficiënte werking van het groot materieel.

• De Heavy Equipment Responsible is eindverantwoordelijke voor het preventief en correctief onderhoud van het groot materieel.
• Stelt dossiers (prijsaanvragen) op in het kader van jaarlijkse onderhoudsplanningen/herstellingen en dit zo compleet mogelijk (onderhoudskosten, wisselstukken, vervanging ed.).
• Jaarlijkse budgetbepaling van de onderhoudskosten (intern en extern), kosten van keuringen, verzekeringen etc
• Het optimaliseren van de kosten door de juiste mix te bepalen tussen extern en intern onderhoud.
• Controleert de status van het materieel bij ingebruikname en tijdens gebruik en dit zowel administratief als operationeel.
• Neemt corrigerende maatregelen bij het vaststellen van onveilige handelingen / situaties tijdens het werken met de machines en communiceert dit intern in het kader van continue verbetering / Operational Excellence.
• Verantwoordelijk voor het in stand houden van de veiligheden voorzien op de machines
• Hij/Zij kijkt toe op het correcte gebruik van de machines door regelmatig het gebruik van de machines na te gaan (door werven te bezoeken), het gebruik bij te sturen en opleidingen te voorzien (voor zowel bestaande als nieuwe machines) teneinde het correcte gebruik te maximaliseren..
• Rapportage en opvolging van bezettingsgraad van het groot materieel om gedane of nodige investeringen te kunnen aantonen.
• De Heavy Equipment Responsible heeft een adviserende en administratieve rol in de uitrol van het investeringsprogramma van Mobix. Daarom vergaart Hij/Zij de nodige input vanuit elke business unit ten einde het investeringsprogramma te kunnen uitrollen.
• Hij/Zij stelt de aankoopdossiers samen voor de leveranciers in kader van deze investeringen in samenwerking met het Purchase departement
• In het kader van duurzaamheid wordt er bij elke aankoop/herstelling continue de afweging gemaakt rond de vooropgestelde duurzaamheidsprojecten (in het kader van de CO2 prestatie ladder)
• Neemt op vraag van de auditeurs deel aan de certificeringsaudits
• Meldt onmiddellijk elk arbeidsongeval, calamiteit of incident, registreert dit voorval via de ter beschikking gestelde tools en neemt deel aan de analyse ervan.
• Neemt deel aan een jaarlijkse beoordeling van leveranciers waarmee wordt samengewerkt in de context van deze rol
• Hij/Zij zal per locatie dagelijks 1 of meerdere mensen (uitvoerend personeel zoals mekaniekers en techniekers) aansturen rond het onderhouden en keuren van het materieel
• Het optimaliseren van het gebruik van het materieel binnen de verschillende units van de groep door synergiën te realiseren daar waar mogelijk

Onder groot (rollend) materieel verstaan we het volgende (lijst niet limitatief) inclusief toebehoren en uitrustingshulpstukken
• Tracklayers
• Werktreinen
• Spoor- en wegkranen
• Vrachtwagens
• Hoogtewerkers (al dan niet spoorgebonden) - vorkheftrucks
• Wielladers-verreikers
• Graafmachines
• Vrachtwagens en toebehoren (diepladers, aanhangers,…)

Wat Mobix voor jou kan betekenen

- Functie met veel flexibiliteit en verantwoordelijkheid.

- Uitgebreid loonpakket met bedrijfswagen en tal van extralegale voordelen

 

Jouw profiel

  • Technisch diploma Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
  • Verschillende jaren ervaring in een gelijkaardige rol
  •  Affiniteit met het groot materieel
  •  Gestructureerd en planmatig werken
  •  Sterk in onderhandelen
  • Veiligheidsbesef
  •  Samenwerken
  •  Klantgerichtheid
  •  Aanpassingsvermogen
  •  Streven naar continue verbeteringen en optimalisatie

Bedrijf

MOBIX focust op dienstverlening aan het spoorwegnet en nutsvoorzieningen. De divisie Rail biedt expertise op het vlak van bovenleiding, signalisatie en de aanleg van spoorwegen. De divisie Utilities is gespecialiseerd in het plaatsen van openbare verlichting en het aanleggen van distributienetwerken voor gas,hoog-,midden- en laagspanning. Mobix maakt deel uit van de CFE Groep.