Safety Advisor - Gent

Je taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers voor veiligheid gerelateerde materies
 • Bijstaan van zowel leidinggevenden als medewerkers in de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid bepaald door het dynamisch risicobeheersingssysteem ( plan - do - check - act )
 • Opmaken en evalueren van risicoanalyses
 • Opvolgen en onderzoeken van ongevallen en incidenten alsook bijna-ongevallen en het analyseren van beroepsziekten
 • Deelnemen aan de analyse van de oorzaken van psychosociale risico's op het werk in geval van een klacht
 • Meewerken aan het interne onderzoek van de fysieke en mentale belasting in kader van incident of ongeval
 • Opstellen en opvolgen van instructies ivm veiligheid ( in het kader van ongevalsonderzoeken, risicoanalyses, de drie groene lichten .. )
 • Onderzoeken van de opleidingsbehoeften van de werknemers in het kader van veiligheid, deze in kaart brengen en opvolgen teneinde de veiligheid op de werklplek te verhogen en de nodige certificaten behaald zijn voor uitvoering van de werkzaamheden.
 • Informeren en sensibiliseren van nieuwe medewerkers over het veiligheidsbeleid binnen de organisatie
 • Organiseren va het comité voor preventie en bescherming op het werk
 • implementeren van de VCA vereisten en jaarlijks organiseren van de VCA Audits
 • Initieren van voldoende EHBO opleidingen ten behoeve van slachtoffers van ongevallen teneinde een goede eerste hulp te kunnen aanbieden waar nodig
 • Jaarlijks opstellen van het jaarverslag voor de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Wat Mobix voor jou kan betekenen

 • Je krijgt een uitdagende functie binnen een groeiend bedrijf, dat deel uitmaakt van CFE, één van de grootste spelers binnen de Belgische bouwsector.
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur en een aantrekkelijk loonpakket

Jouw profiel

· Mensgericht denken

· Het kunnen leiden van vergaderingen en duidelijk kunnen presenteren

· Overtuigingskracht

· Verantwoordelijks zin

· Zelfstandig kunnen werken

· Bemiddelingstalent

· Teamwork en collegialiteit

· Resultaat gericht werken

· Flexibiliteit

· Discretie bij behandeling van persoonlijke dossiers

· Communicatievaardigheden

· Het kunnen lezen van plannen

· Technische kennis inzake veiligheidsbeoordeling arbeidsmiddelen

· Prioritering van taken

· Veiligheidsbesef

· Samenwerken

· Klantgerichtheid

· Aanpassingsvermogen

Bedrijf

MOBIX focust op dienstverlening aan het spoorwegnet en nutsvoorzieningen. De divisie Rail biedt expertise op het vlak van bovenleiding, signalisatie en de aanleg van spoorwegen. De divisie Utilities is gespecialiseerd in het plaatsen van openbare verlichting en het aanleggen van distributienetwerken voor gas,hoog-,midden- en laagspanning. Mobix maakt deel uit van de CFE Groep.